Terms & Conditions

Online-Shop/Villkor gentemot konsument (B2C) Oribe Webshop

§ 1 Tillämplighet, avtalsspråk

1. Följande allmänna villkor (GTC) gäller för alla avtal som ingås mellan dig och oss, företaget

Kao Sverige AB

impressum 

via denna onlinebutik.

2. De språk som är tillgängliga för ingående av avtalet ska vara svenska och engelska. Översättningar av dessa allmänna villkor till andra språk är endast avsedda som information. I händelse av motsägelser mellan texten på det lokala språket och den engelska texten ska den engelska texten ha företräde.

§ 2 Tillämplig lag, obligatoriskakonsumentskyddsbestämmelser

Svensklag ska tillämpas med undantag för Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG). Tvingande lagstiftning, såsom tvingande konsumentskyddslagstiftning, förblir opåverkad.

§ 3 Ingående av avtal

1. Presentationen av produkterna i vår onlinebutik utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan ger endast möjlighet att göra beställningar. Vi erbjuder endast avtal till personer över 18 år.

2. När du har valt varorna och lämnat den nödvändiga informationen om dig kan du genom att klicka på "Köp nu" i det sista steget i beställningsprocessen göra ett bindande erbjudande om köp av de varor som visas i orderöversikten. Omedelbart efter att du har skickat beställningen kommer du att få en orderbekräftelse via e-post från oss, vilket dock ännu inte utgör godkännande av ditt kontraktserbjudande. Ett avtal kommer till stånd mellan dig och oss när vi via e-post bekräftar avsändandet av varorna. Vänligen kontrollera regelbundet skräppostmappen i din brevlåda.

§ 4 Tekniska åtgärder fram till avtalets ingående och rättelse av inmatningsfel

För att göra en beställning börjar du med att lägga till de önskade varorna i kundvagnen. Där kan du alltid ändra den önskade kvantiteten eller ta bort varor helt. När du har lagt varorna i varukorgen kan du välja varuprover och gratis presentförpackningar genom att klicka på knappen "Gå till kassan". Du kommer sedan till frakt, där du kan ange dina uppgifter, särskilt fakturerings- och leveransadress. Därefter kan du ange information om din betalningsmetod. Dina uppgifter (t.ex. för de valda varorna, för fakturerings- och leveransadressen och för betalningssättet) visas sedan i en översikt så att du kan kontrollera och korrigera dem igen innan du gör beställningen genom att klicka på "Köp nu". För att avbryta beställningsprocessen kan du helt enkelt stänga ditt webbläsarfönster. Genom att klicka på bekräftelseknappen "Köp nu" blir ditt köperbjudande i enlighet med avsnitt 3 (2) i dessa villkor bindande.

§ 5 Lagring av avtalstexten

Som avtalstext skickar vi dig information om de beställda varorna inklusive dessa allmänna villkor och avbeställningsregler via e-post med leveransbekräftelsen. Vi lagrar inte avtalstexten åt dig.

§ 6 Öppnande av kundkonto; Behandling av dina personuppgifter

I vår onlinebutik kan du beställa varor som gäst eller efter att ha öppnat ett kundkonto. Med ett kundkonto behöver du inte ange dina personuppgifter varje gång du använder vår onlinebutik, men du kan logga in på ditt kundkonto med din e-postadress och ditt lösenord före eller under beställningsprocessen. Du kommer inte att vara skyldig att köpa någon av de varor som erbjuds av oss endast på grund av din registrering. För information om behandlingen av dina uppgifter, läs vår dataskyddsinformation, som du hittar under följande länkPrivacy Policy.

7 § Betalningsvillkor

1. Betalning kan i princip göras med Shopify Payments eller Paypal. För varje beställning förbehåller vi oss rätten att inte erbjuda vissa betalningsmetoder och att hänvisa till andra betalningsmetoder. Eventuella kostnader för en penningtransaktion ska bäras av dig.

2. Betalningar via Paypal: Kundens konto debiteras efter fakturans förfallodag 

3. Betalningar via Shopify Pay: Kundens konto debiteras efter fakturans förfallodag.

§ 8 Leveransvillkor

Vi levererar varorna uteslutande
till adresser i SverigeUppkomna fraktkostnader anges i kassan samt under denna länk i sidfoten och faktureras separat.

§ 9 Rätt att frånträda avtalet

1. Som konsument har du i enlighet med de regler som beskrivs i bilagan nedan en ångerrätt. Med konsument avses varje fysisk person som ingår en rättshandling för ändamål som till övervägande del faller utanför dennes närings- eller yrkesverksamhet.

2. Observera att vi i enlighet med tillämplig lag inte erbjuder ångerrätt för avtal om leverans av förseglade varor som inte är lämpliga för retur på grund av hälsoskydds- eller hygienskäl, om sådana varor öppnades efter leverans.

3. Använd originalförpackningen vid återsändning av varan, om originalförpackningen fortfarande finns tillgänglig. Detta begränsar inte din lagstadgade ångerrätt.

4. Om du returnerar varorna till oss i samband med utövandet av din ångerrätt, måste du bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Kostnaden för att returnera varorna är upp till 120 kr.

§ 10 Garanti vid köp av varor

1. Om den levererade varan som köpts i vår onlinebutik är defekt, har du rätt att inom ramen för lagbestämmelserna begära rättelse, dra tillbaka avtalet eller minska köpeskillingen och/eller kräva skadestånd.

2. Preskriptionstiden för garantianspråk för levererade varor är två år från överlämnandet av varorna. Eventuella anspråk på grund av fel som vi avsiktligt har dolt preskriberas efter den normala preskriptionstiden.

§ 11 Begränsning av ansvar

Ansvaret regleras av de lagstadgade bestämmelserna.

§ 12 Online och alternativ tvistlösning; avskiljbarhetsklausul

1. Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online under http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är juridiskt skyldiga att tillhandahålla denna information, men vi deltar inte i denna typ av tvistlösning.

2. Om enskilda bestämmelser i detta avtal är ogiltiga, ska detta inte påverka giltigheten av detta avtal som helhet.

INFORMATION OM ÅNGERRÄTTEN

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange något skäl.

Ångerfristen löper ut fjorton dagar efter den dag då du, eller en tredje part som inte är transportören och som du har angett, får fysisk tillgång till varorna. 

För att utöva ångerrätten måste du informera oss


Kao Sverige AB 

Kungsbroplan 3 A 

112 27 Stockholm 

Sverige 

  

Telefon: +46 (0)8 556 020 70 

E-post: infoSE@oribe.com 


om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post). Du kan använda den bifogade ångerblanketten, men det är inte obligatoriskt.

För att ångerfristen ska löpa ut räcker det att du skickar ditt meddelande om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

EFFEKTER AV TILLBAKADRAGANDE

Om du frånträder detta avtal ska vi återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som följer av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder) utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast inom fjorton dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att frånträda detta avtal. Vi kommer att genomföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; under alla omständigheter kommer du inte att ådra dig några avgifter till följd av sådan återbetalning.

Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller du har lämnat bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som inträffar först. 

Du måste skicka tillbaka, överlämna eller returnera varorna omedelbart och under alla omständigheter senast inom fjorton dagar från den dag då du meddelar oss om upphävandet av detta avtal till


Kao Sverige AB

Team Oribe

Kungsbroplan 3 A

112 27 Stockholm

Sverige


Tidsfristen löper ut om du skickar tillbaka varorna innan tidsfristen på fjorton dagar har löpt ut.

Du måste stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna upp till
120kr. Du behöver endast betala för eventuell värdeminskning av varorna om denna värdeminskning beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att undersöka varornas skick, kvalitet och funktion.